a

Teknologjia për të fuqizuar një botë me kontakte të ulët

Teknologjia ishte një interpretues i fortë përpara krizës dhe është i gatshëm të jetë një fitues që shkon përpara.

Zyra në distancë, arsim në internet, lojra në internet, dhe transmetim.  Ne presim që këto dhe shumë më shumë manifestime të një jete virtuale, tani të përhapur dhe pershtatur, vetëm sa do të përshpejtohen, dhe softueri dhe infrastruktura për t’i mbështetur ato do të jenë në rritje të kërkesës.

Përtej kësaj, teknologjia për të fuqizuar veprimtarinë pa kontakte të të gjitha llojeve mund të përfitojë.  Konsideroni shpërndarjen më pak nga shoferi, telekomunikacionin dhe eSports.  5G mund të marrë një nxitje pasi shpejtësia e transferimit të të dhënave bëhet një nevojë më e afërt në mjediset e punës në distancë.