Pronat

Prona konsiderohet gjithashtu si një investim në rritje sepse çmimi i shtëpive dhe pronave të tjera mund të rritet ndjeshëm për një periudhë afatmesme deri në afat të gjatë.

Megjithatë, ashtu si aksionet, prona gjithashtu mund të bie në vlerë dhe mbart rrezikun e humbjeve.

Eshtë e mundur të investohet drejtpërdrejt duke blerë një pronë, por edhe në mënyrë indirekte, përmes një fondi për investime në pronë.