Ku mund te investoni ne shqiperi ??

Ku mund te investoni ne shqiperi ??

Prej kohësh, Shqipëria i ka si prioritete investimet dhe përmirësimin e klimës së biznesit për bizneset e reja, si dhe për shtrirjen dhe mbarëvajtjen e bizneseve, të cilat prej kohësh janë në vendin tonë. Më specifikisht ka disa sektorë ku potenciali i zhvillimit në vendin tonë është më i plotë. Këtu përmendim sektorin energjetik, i cili vazhdon të kryesojë vlerat e stokut të investimeve me 590 milionë euro gjatë gjithë vitit 2018, ndjekur nga industria minerare e përpunuese dhe telekomunikacioni. Edhe të dhënat mbi fluksin e investimit për 6-mujorin e parë të 2019, fokusohen në zgjerimin e kapitalit sërish në sektorin e energjisë dhe atë të ndërmjetësimit financiar.

Në terma të projekteve të aplikuara dhe vlerësuara pranë AIDA për statusin e investimit strategjik, janë gjithsej 25 aplikime për status, prej të cilave 14 projekte janë të miratuara. Rezulton se turizmi, struktura akomoduese turistike është sektori, i cili ka paraqitur më shumë interes me numrin më të madh të aplikimeve (16 aplikime në turizëm nga 25 aplikime në total), duke u ndjekur nga sektori i bujqësisë e peshkimit dhe energji e miniera. Ligji Nr. 93/2015 “Për turizmin” dhe masat mbështetëse që ofron ky ligj i shoh, si një nga arsyet pse pjesa më e madhe e këtyre projekteve është e lidhur me fushën e turizmit.

Rregullimi nga ky ligj dhe mbështetja që paketa ligjore në kombinim me paketën ligjore të investimeve strategjike përkatësisht në mundësinë e rolit të shtetit, si zhvillues i një projekti investimi; përfaqësimin e shtetit me aksione në sipërmarrje turistike; vënie në dispozicionin e pasurive të paluajtshme shtetërore, si dhe sigurimin e infrastrukturës mbështetëse. Po ashtu, edhe lehtësitë fiskale; Norma e TVSH prej 6% për strukturat akomoduese; Përjashtimi nga Tatimfitimi për një periudhë 10-vjeçare për strukturat akomoduese dhe tatimfitimi vetëm 5% për operatorët e agroturizmit etj., e kanë bërë sektorin e turizmit shumë të preferuar për investimet, por përtej lehtësive dhe masave mbështetëse, rol kyç në zhvillimin e sektorit ka pozita gjeografike, klima dhe resurset natyrore të vendit.