Investime Afatgjata

Këto janë më të përshtatshme për investitorët afatgjatë që janë të gatshëm dhe të aftë t’i rezistojnë ngritjeve dhe uljeve të tregut.