Aksionet

Aksionet konsiderohen një investim i rritjes pasi ato mund të ndihmojnë në rritjen e vlerës së investimit tuaj origjinal për një periudhë afatmesme dhe afatgjatë.

Nëse zotëroni aksione, mund të merrni të ardhura nga dividentët, të cilat në të vërtetë janë një pjesë e fitimit të një kompanie të paguar për aksionarët e saj.

Sigurisht, vlera e aksioneve gjithashtu mund të bjerë nën çmimin që ju paguani për to.  Cmimet mund të jenë të paqëndrueshme nga dita në ditë dhe aksionet janë zakonisht më të përshtatshme për investitorët afatgjatë, të cilët janë të kënaqur që i përballojnë këto ngritje dhe ngritje.

E njohur edhe si kapitali neto, aksionet kanë dorëzuar historikisht kthime më të larta se aktivet e tjera, aksionet konsiderohen një nga llojet më të rrezikshme të investimit.