Rreth Nesh

EA INVESTMENT GROUP si menaxher global i aseteve, një udhëheqës në industrinë e administrimit të pasurive, ne synojme të krijojme vlera afatgjata për klientët.  Nevojat për investime të klientit janë në qendër të punës sonë.  Kjo është arsyeja pse ne ofrojmë një gamë shumë të larmishme të zgjidhjeve të investimeve të shoqëruara nga standardet më të larta të shërbimit dhe ndihmës.

Parimet tona kryesore ndahen nga të gjithë ekipet tona të investimeve dhe të gjitha strukturat përgjegjëse për aktivitetet e investimeve.

Vlerat e përbashkëta lejojnë menaxherët të bashkëpunojnë me kolegë nga ekipe të tjera.  Profesionistët tanë të investimeve shkëmbejnë ide dhe mendime me kolegët në të gjithë botën, duke përsosur vendimmarrjen në mënyrë që të gjenerojnë kthime të forta.

Gjerësia dhe fushëveprimi i aftësive të investimeve te EA INVESTMENT GROUP mundësojnë asaj të përmbushë nevojat e tanishme dhe të ardhshme të klientit.  Gama e gjerë e strategjive të administruara në mënyrë aktive plotësohet nga qasjet sasiore të bazuara në rregulla që kërkojnë të kapin ose optimizojnë në mënyrë sistematike kthimet e tregut.

Falë kësaj gjerësi burimesh, ne aspirojmë të jemi në krye të një qasje inovative të investimeve, të aftë t’i përgjigjet nevojave specifike të investitorëve individualë për sa i përket të ardhurave, kthimeve, kontrollit të rrezikut ose menaxhimit të detyrimeve, si dhe të ofrojmë burime të performancës në  cikle të ndryshme tregu.

Detyra jonë është të ndihmojmë investitorët të arrijnë qëllimet e tyre financiare, pavarësisht nga lloji ose aspiratat përfundimtare.  Për ne, qëllimi përfundimtar është të gjenerojmë rezultate të jashtëzakonshme për klientët, investitorët dhe aksionarët.

Investimet Standarde te EA INVESTMENT GROUP  bazohen ne vlersimin e brendshëm paraprak dhe vlerësimin e bazave që kanë të bëjnë me ndonjë investim të mundshëm.
Ky përqendrim ndiqet përmes bashkëpunimit të ngushtë midis ekipeve të specializuara në klasa të ndryshme të pasurive.  Si rezultat, profesionistët e investimeve marrin vendime me efikase duke shfrytëzuar të gjitha analizat e brendshme në dispozicion.

Ky vizion i përbashkët na lejon të përfitojmë plotësisht nga talentet dhe aftësitë e pranishme në të dy kompanitë.

Vizion0%

Profesionalizem / Eksperience0%

Konsulence0%