Bilancet e ndërmarrjes rishikohen

Përkufizimi i një bilanci “solid” mund të rimendohet.  Kompanitë janë të dizajnuara për t’i bërë ballë recesioneve, por jo muaj të ardhurave zero.  Tashmë kemi parë që disa kompani në industri të prekura thellë kanë prerë dividentët dhe kërkojnë të mbledhin kapital për të siguruar veten e tyre një likuiditet më të madh.  Shumë nga këto kompani kishin më shumë borxhe sesa duhet të kishin.  Ata mund të kenë bërë blerje, por kishin përgatitur bilancet e tyre për ta bërë këtë.  Ne besojmë se përdorimi i levave do të rivlerësohet.

Një rezultat i përgjithshëm mund të jetë një rënie në bashkimet dhe blerjet (M&A), të cilat ishin rritur vitet e fundit, siç tregohet më poshtë.  Argumenti kundërshtues është se kontrolli i bilancit dhe thirrjet e fundit për të zvogëluar blerjet e aksioneve mund të nënkuptojnë se paratë e tepërta që disponon një kompani mund të aplikohen në M&A.  Ne jemi duke parë këto dy kundërpeshë.  Në të dy rastet, ne presim që njësi me para të mjaftueshme mund të pozicionohen për të bërë disa marrëveshje të jashtëzakonshme me kompani që kanë nevojë për para në vazhdën e krizës.